Forest studies at Gallery Comic Center , Helsinki


Forest Studies, an exhibition by Terhi Ekebom and Bo Haglund at Gallery Comic Center in Helsinki. 11.11.-26.11.2021.

Bo Haglund showed paintings and Terhi Ekebom installed moving paper sculptures.

Suomen Sarjakuvakeskus blog https://sarjakuvakeskus.fi/blogi/1394-ekebom-haglund   

 

LEHDISTÖTIEDOTE

Terhi Ekebomin ja Bo Haglundin näyttely Metsätutkielmia tutkii eri lähestymistapojen kautta metsää, metsään menemistä ja metsän siimeksessä olemista. Taiteilijat tarkastelevat metsän valoa ja varjoa, yhteyksiä ihmisen ja luonnon välillä, osasia, kokonaisuuksia, virtaa, liikettä, puita, olotiloja, tunteita, esteettisyyttä, eksistentiaalisia kipupisteitä, tyhjyyttä, kaipuuta, ihmisenä olemista…

Tekijät lähestyvät teemaa molemmat omista näkökulmistaan. Ekebom havainnoi valon vaikutusta liikkuvissa paperveistoksissaan ja sarjallisissa luontotutkielmissaan. Haglund esittää maalaussarjan jonka kuva-aiheet sijoittuvat metsää muistuttavaan ympäristöön. Eri tapahtumat ja asetelmat vaihtelevat ja vuorottelevat. Metsä näyttäytyy taustafondina kuvapinnan etualalla olevalle korokkeelle tai altaalle. Molemmat tekijät ovat julkaisseet useita sarjakuvakirjoja, joita on esillä näyttelyn yhteydessä. Sarjallinen ilmaisutapa kulkee mukana näyttelyn teoksissa, joissa voi nähdä yhteyksiä sarjakuvataiteen ja -kerronnan alueilta. Teokset ovat ikään kuin otoksia jostain tarinasta ilman puhekuplia.

Gallerian takaseinälle rakentuu olemisen osia paperileikkaustekniikan avulla tutkiskeleva yhteisteos. Tekijät tutkivat aihetta pienoiskoossa ja koostavat ja varioivat tutkimuksistaan synteesin. Työskentelytapa on kerronnallinen ja kerroksellinen. Taiteilijat halusivat pitää yhteisnäyttelyn Suomen sarjakuvaseuran galleriassa Kalliossa, koska näyttely tutkii myös sarjakuvan, kuvitustaiteen ja maalaustaiteen kontekstista riippuen hämärtyviä rajapintoja.

Terhi Ekebom on helsinkiläinen kuvittaja ja kuvataiteilija, joka tekee myös sarjakuvia, seinämaalauksia ja julkista taidetta. Liike, viiva ja luonto ovat keskeisessä osassa.

Bo Haglund on Helsingissä asuva kuvataiteilija ja lavastaja, joka keskittyy näyttelytoimintaan. Pääpaino on maalaustaiteessa jossa hän mm tutkii ihmisen suhdetta luontoon.

Pressinfo på svenska

SKOGSTUDIER

Tema

Utställningstemat är skogen samt tanken att gå till skogs och uppleva skogens väsen.

Konstnärerna undersöker skogens ljus och skuggor, beröringspunkter mellan människa och natur, detaljer, helheter, strömningar, rörelser, träd, känslotillstånd, estetik, existentiella smärtpunkter, tomhet, längtan, att vara människa…

Behandlingsmetod

Konstnärerna närmar sig temat via sina egna konstnärskap.

Ekebom varseblir ljusets spel på sina kinetiska papperskulpturer och seriella naturstudier.

Haglund presenterar en serie målningar, vars bildalster är situerade i skogsliknande miljöer. Olika händelser och uppställningar varierar och alternerar. Skogen träder fram som en bakgrundsfond bakom gradängen eller bassängen i förgrunden.

Utställarnas anknytning till seriekonsten

Båda har tidigare publicerat flera seriepublikationer, som finns till påseende i samband med utställningen. Den seriella stilen är synlig eller har inspirerat de utställda verken. Arbetena är direkt eller indirekt influerade av seriekonsten och serieberättandets konst.

Man kunde säga att de representerar utdrag ur en berättelse utan pratbubblor. Eftersom konstnärerna uttryckligen valde att ställa ut tillsammans i Finska seriefrämjandets galleri Berghäll, kommer utställningen också att tangera serie- illustrations- och bildkonstens suddiga gränsområden.

Om konstnärerna

Terhi Ekebom är illustratör och bildkonstnär från Helsingfors, som också producerar serier, väggmålningar och offentlig konst. Rörelse, linjer och natur är i central roll.

Bo Haglund är bildkonstnär och scenograf från Helsingfors, som fokuserar på utställningsverksamhet. Tyngdpunkten ligger på målar- och installationskonsten där han bla. undersöker människans förhållande till naturen.

Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone